مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور رئیس جمهور از ساعت ۹ صبح امروز در دانشگاه شریف برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور رئیس جمهور از ساعت ۹ صبح امروز در دانشگاه شریف برگزار می شود.

این مراسم قرار است با حضور جمعی از دانشجویان، رؤسا و اساتید دانشگاه های سراسر کشور در سالن استاد جباری دانشگاه شریف آغاز می شود.

گفته شده است ، هشت نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکل های فعال دانشجویی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره مسائل دانشجویی، دانشگاه ها و مسائل منطقه ای و بین المللی در حضور رئیس جمهور ارائه خواهند کرد.

آقای روحانی نیز قرار است پس از شنیدن دیدگاه های دانشجویان سخنرانی کند.