استاندار تهران گفت: با هر گونه افزایش کرایه حمل و نقل برخورد می شود.

استاندار تهران گفت: با هر گونه افزایش کرایه حمل و نقل برخورد می شود.

حسین هاشمی در مراسم افتتاح مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: دولت مجری قانون و مصوبات مجلس است و باید تا پایان برنامه پنج ساله سوم قیمت بنزین را واقعی کند.
وی افزود: وزارت کشور و استانداری با هر گونه افزایش بی رویه قیمتها برخورد خواهد کرد و در خصوص حمل و نقل عمومی نیز نظارت و کنترل خواهد شد.
هاشمی گفت: خودروهای شخصی را می توان نظارت کرد و اگر اجحافی در این بخش صورت گیرد حتماً با آن برخورد می شود.