سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بیمه توسعه، 135 نفر زندانی شده بودند که آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بیمه توسعه، 135 نفر زندانی شده بودند که آزاد شدند.

محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در این پرونده ، بیمه به تعهدات خود عمل نکرد و مدیران بیمه توسعه به بیمه گذاران مدیون بودند.
وی گفت: با اقدامات خوبی که با همکاری قوه قضائیه و دولت انجام شد شورای عالی بیمه تصمیماتی گرفت و بیمه مرکزی متکفل این بیمه شد و اقداماتی صورت گرفت که در نتیجه 135 نفر آزاد شدند.
محسنی اژه ای افزود:‌ متهم اصلی، دو ملک خود را که تجاری و مسکونی بود به بیمه مرکزی با وکالت واگذار کرد تا این بیمه بتواند برای تعهداتش آن ها را بفروشد.
وی گفت: شخص متهم (مدیرعامل بیمه توسعه) مدعی است که این دو ملک بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد البته این حرف متهم است و باید کارشناسی شود چون ممکن است این قیمت نباشد.
محسنی اژه ای افزود: به هر حال متهم وکالت داده است تا کارشناسی شود هر قیمتی که تعیین شد برای تعهدات بیمه توسعه به بیمه مرکزی واگذار شود.
سخنگوی قوه قضائیه به پرونده بدهکار بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: ارزش این پرونده 6 هزار و 500 میلیارد تومان بود که متهم آن در بازداشت است.
محسنی اژه ای افزود: چون عمده معوقات متهم در بانک پارسیان است به این بانک وکالت داده از اموال و املاکش بفروشند و بخشی از طلبش را برداشت کنند.