رحیمی(معاون اول احمدی‌نژاد) به من امیدوار نبود که پول پیشنهاد دهد و بنده از مبارزان فساد رحیمی بوده ام.

احمد توکلی در جمع دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی یاسوج گفت:

آزادی وقتی است که نمایندگان با رأی مردم به مجلس راه یابند اما وقتی کسی یک میلیارد تومان برای راهیابی به مجلس و انتخابات هزینه می کند، مردم اگر دیدند کسی پول زیاد خرج کرد باید به او شک کرد و به او رأی ندهند، چراکه بدهکار افراد رند می‌شوند.

من آقای موسوی را خوب می‌شناسم و می‌شناختم و آقای احمدی نژاد را دیرتر شناختم اما خوب شناختم. در آن دوران در دانشگاه امام صادق(ع) سخنرانی داشتم، گفتم این دو مثل هم هستند اما احمدی نژاد جسورتر است. اما این دو در ضربه زدن به مدیران و نگه نداشتن مدیران، حرف خود را، اول و آخر می‌دانند. این دو، مثل هم هستند و گفتم به اضطرار به احمدی نژاد رأی می دهم برای اینکه اطرافیان و ترکیب اجتماعی میرحسین موسوی بخصوص در تهران می تواند تحرک در مقابل ولی فقیه ایجاد کند ولو اینکه نخواهد. اما ترکیب اجتماعی طرفداران احمدی نژاد طوری است که نمی‌تواند در مقابل ولی فقیه تحرک اجتماعی ایجاد کند ولو اینکه بخواهد؛ که درست هم بود و خواست و 11 روز خانه‌نشین شد اما مردم اعتنا نکردند و متأسفانه میرحسین موسوی خواست.

وقتی احمدی نژاد از قانون اساسی و شورای نگهبان صحبت کرد، من و چند نفر از اصولگرایان به او تذکر دادیم و البته بنده احمدی نژاد را اصولگرا نمی دانم.

رحیمی(معاون اول احمدی‌نژاد) به من امیدوار نبود که پول پیشنهاد دهد و بنده از مبارزان فساد رحیمی بوده ام. اگر پولهای کثیف داده شد اولین بار آقای جزایری اقدام به هدیه دادن به برخی نمایندگان کرد.

کسانی که پول می گیرند در همه دولت ها وجود دارند و نباید دنبال متهم در یک جناح باشیم چراکه در بین مدیران، افراد مماشات‌گر داشته و داریم که برای جامعه مضر هستند چراکه در گرفتن این پولها اهل تسامح می‌شوند. در زمینه مبارزه با فساد هر کس مرتکب شد چپی یا راستی بد است و باید در این خصوص به هم کمک کنیم.

با برهم زدن جلسات و سخنرانی‌ها مخالف هستم و معتقدم کسانی که مسئله سیاسی با نظام دارند نمی‌توانند حرف بزنند اما کسانی که در مقام بیان هستند باید حرف خود را منصفانه بزنند و امکان گفت‌وگو برای آنها فراهم شود.