قطعنامه شورای حکام از گزارش آمانو مهمتر است و بعد از بسته شدن پرونده هسته ای، ایران به صورت داوطلبان پروتکل الحاقی را اجرایی می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: قطعنامه شورای حکام از گزارش آمانو مهمتر است و بعد از بسته شدن پرونده هسته ای، ایران به صورت داوطلبان پروتکل الحاقی را اجرایی می کند.


نوذر شفیعی با اشاره به بررسی گزارش آمانو در خصوص پرونده هسته ای ایران در شورای حکام اظهار داشت: طبق توافقنامه برجام بعد از اینکه مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای گزارش خود را ارائه کرد بر اساس آن گزارش جلسه ای برای تهیه پیشنویس قطعنامه از سوی ایران و اعضای شورای حکام برگزار می شود تا این پیش نویس به تصویب شورای حکام برسد.قطعنامه تایید فعالیت هسته ای گذشته و حال ایران استنماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس نهم شورای اسلامی تاکید کرد: صدور این قطعنامه به معنای تایید وضعیت گذشته و حال ایران در زمینه فعالیت هسته ای است. بنابراین قطعنامه شورای حکام از گزارش آمانو از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر در گزارش آژانس و مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی نسبت به فعالیت هسته ای ایران شک و شبهه وجود داشته باشد با صدور این قطعنامه شک و شبهه از بین می رود پس قطعنامه شورای حکام به مراتب مهم تر از گزارش آژانس است.اجرایی شدن پروتکل به صورت داوطلبانهاین نماینده در ادامه به ارتباط بسته شدن پرونده هسته ای ایران و پروتکل الحاقی اشاره کرد و گفت: طبق برجام، بعد از بسته شدن پرونده هسته ای، ایران باید به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کند. بعد از مدت زمانی نیز باید روند قانونی پروتکل یعنی تصویب در مجلس طی شود.

شفیعی با بیان اینکه ایران در برجام تعهدات و حقوقی دارد، اظهار کرد: باید به تعهدات خود پایبند باشیم و در عوض برای احقاق حقوقمان تلاش کنیم. این دو موضوع باید پا به پای هم جلو برود، نمی شود توقع بسته شدن پرونده هسته ای را داشته باشیم که البته حق ایران است اما در مقابل به پروتکل الحاقی عمل نکنیم.نظارت آژانس بر فعالیت هسته ای ایران ادامه داردعضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: در شرایطی که توقع داریم در آینده ای نزدیک کارت سفید در خصوص فعالیت صلح آمیز هسته ای به ایران داده شود باید از این سو به تعهدات خود عمل و پروتکل را اجرای کنیم.

وی در خصوص روند نظارتی آژانس بین المللی هسته ای بر فعالیت هسته ای ایران گفت: این نظارت بر اساس برجام و نقشه راه که بین ایران و آژانس طراحی شده است انجام می گیرد. نقشه راه عمدتا معطوف به موضوع PMD و ادامه ارتباط ایران با آژانس در زمینه نحوه نظارت و دوربین ها است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: علاوه بر این دو چارچوب، آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس پادمانی که بین ایران و این سازمان بین المللی به توافق رسیده می تواند فعالیت هسته ای ایران را زیر نظر بگیرد.