تا پایان وقت اداری امروز 147 داوطلب برای انتخابات خبرگان رهبری و همچنین 845 داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: تا پایان وقت اداری امروز 147 داوطلب برای انتخابات خبرگان رهبری و همچنین 845 داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

حسینعلی امیری در مصاحبه با خبرنگاران گفت: 845 داوطلب انتخابات مجلس امروز به وزارت کشور و 207 حوزه اصلی مراجعه و اقدام به نام نویسی کردند که از این تعداد مدارک 421 نفرشان تکمیل و مدارک 424 نفر از آنها هم در حال تکمیل شدن است.
وی افزود: جوانترین داوطلب انتخابات مجلس متولد 1366 و مسن ترین آنها با 92 سال سن متولد 1302 است و بیشترین ثبت نام ها در این حوزه ها نیز مربوط به استان تهران است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: امروز 147 داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در وزارت کشور و 31 فرمانداری مراکز استان اقدام به ثبت نام کردند که پرونده 94 نفر از آنان تکمیل و مدارک 53 نفر از آنها هم در حال تکمیل شدن است.