اختلافات بسیاری در داخل گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر سر یک گذار سیاسی باقی است.

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی المانیتور در نیویورک اصلاحات پیشنهادی در برنامه معافیت از صدور ویزا در سفر به آمریکا را که مسافران ایران را هدف قرار داده است، «پوچ» توصیف کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این مصاحبه همچنین تائید کرد که چند کلمه‌ای به صورت دو جانبه با همتای سعودی خود رد و بدل کرده است.

وی گفت: اختلافات بسیاری در داخل گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر سر یک گذار سیاسی باقی است.