سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ترور سمیر قنطار را جدیدترین نمونه تروریسم دولتی سازمان یافته و نهادینه رژیم صهیونیستی خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ترور سمیر قنطار را جدیدترین نمونه تروریسم دولتی سازمان یافته و نهادینه رژیم صهیونیستی خواند.

جابر انصاری، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت امور خارجه، ترور سمیر قنطار «نماد مقاومت در برابر اشغال و تجاوز رژیم صهیونیستی» که پس از نزدیک به سه دهه اسارت، چند سال قبل در عملیات مبادله اسرا با حزب الله لبنان آزاد شده بود؛ را به خانواده و هم‌رزمان این شهید سرافراز، مقاومت لبنان و فلسطین و ملت و دولت لبنان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترور قنطار در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حومه دمشق را مصداق آشکار نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد و جدیدترین نمونه تروریسم دولتی سازمان یافته و نهادینه رژیم صهیونیستی دانسته و آن را به شدت محکوم کرد.

او با تاکید بر اینکه این گونه اقدامات رژیم صهیونیستی که به یک رویه ثابت و مستمر تبدیل شده، خطرناک‌ترین شکل تروریسم دولتی است؛ از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های جهان خواست این اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه را محکوم کرده و اجازه ندهند عزم جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم، تحت تاثیر اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی تضعیف شود.