با گذشت دو روز از آغاز نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی تا کنون ۱۳۱۱ داوطلب ثبت نام کرده اند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: با گذشت دو روز از آغاز نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی تا کنون ۱۳۱۱ داوطلب ثبت نام کرده اند.

امیری افزود: در 207 حوزه اصلی سراسر کشور برای نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی تسهیلات فراهم شده است و از صبح امروز تا کنون 469 نفر ثبت نام کرده اند.

وی گفت: در مجموع 51 نفر از داوطلبان ثبت نام شده خانم ها بودند.

امیری افزود: باتوجه به شرایط سنی ثبت نام در مجلس شورای اسلامی که حداقل 30 و حداکثر 75 سال است بیشترین فراوانی ثبت نام شوندگان از نظر سنی بین 46 تا 50 سال بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه از نام نویسی مجلس خبرگان رهبری نیز چهار روز می گذرد، گفت: تاکنون 197 نفر در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که از این تعداد 47 نفر امروز با حضور در حوزه ها ثبت نام کرده اند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در مجموع تاکنون دو نفر از بانوان برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند.

امیری با اشاره به اینکه نمایندگی در مجلس خبرگان محدودیت سنی ندارد، گفت: مسن ترین فردی که تاکنون ثبت نام کرده 92 ساله است و حداقل سنی نیز که ثبت نام شده 27 سال بوده است.

وی توصیه کرد داوطلبان برای تسریع در ثبت نام مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشند و ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند زیرا پیش بینی می شود تراکم در روزهای آخر موجب کندی در ثبت نام و مشکلات برای داوطلبان خواهد شد.

نام نویسی انتخابات مجلس در وزارت کشور و 207 حوزه اصلی در سراسر کشور از دیروز و نام نویسی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از پنج شنبه گذشته در وزارت کشور و 31 فرمانداری مرکز استان درحال انجام است.