وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت ها ، باید کاملا بی طرف و قانونی عمل کند


رییس جمهوری در دیدار مدیران، مشاوران و کارکنان وزارت اطلاعات گفت:

►همه قوا در کنار هم و تحت هدایت رهبری در مسیر پیشرفت تلاش می کنند

تشدید شکاف ها و تفرقه هنر نیست؛همه باید به انسجام جامعه کمک کنند

قدرت دیپلماتیک ایران در کنار اقتدار امنیتی رشد کرده است

ایران اسلامی پرچمدار امنیت و مبارزه با تروریسم در منطقه است

:: وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت ها ، باید کاملا بی طرف و قانونی عمل کند

هدف دولت برگزاری انتخاباتی قانونی ، سالم ، پرشور و باشکوه است.