رئیس سازمان ثبت احوال دولت سابق با تاکید بر گرایش اصولگرایی خود گفت: در لیست 30 نفره اصولگرایان تهران حضور خواهم داشت.

رئیس سازمان ثبت احوال دولت سابق با تاکید بر گرایش اصولگرایی خود گفت: در لیست 30 نفره اصولگرایان تهران حضور خواهم داشت.
به گزارش مثلث آنلاین ، ناظمی اردکانی پس از نام نویسی در انتخابات مجلس دهم افزود: تاکنون مسئولیت های فراوانی داشته ام و امیدوارم بتوانم در مجلس خدمت کنم.
کانال خبری مثلث آنلاین را به دوستانتان پیشنهاد دهید.
@mosalasonline