پرداخت غرامت بابت اموال و دارایی‌هایی بین‌المللی بلوکه شده ایران .

►پرداخت غرامت بابت خسارت‌های جانی و مالی از کودتای ۲۸ مرداد تا پیروزی انقلاب

پرداخت غرامت بابت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر شهید دوران دفاع مقدس و قریب ۶۰۰ هزار نفر جانباز و آزاده
پرداخت غرامت و خسارت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری جنگ صدام

پرداخت غرامت بابت ۱۷۰۰۰ شهید ترور

پرداخت غرامت بابت اموال و دارایی‌هایی بین‌المللی بلوکه شده ایران

پرداخت خسارت بابت به شهادت رساندن صدها تن از حجاج سال ۱۳۶۶ و فاجعه منا

پرداخت خسارت و عدم النفع کلیه اموال فرهنگی، هنری و باستانی ایران

پرداخت خسارت و غرامت بابت تحریم کشتی‌های ایران

پرداخت خسارت بابت تحریم خرید و فروش قطعات و هواپیمای مسافربری علیه ایران.

پرداخت غرامت بابت کلیه ایرانیان مورد ربایش، ترور و انفجار در خارج از کشور
پرداخت غرامت بابت کودتای نوژه