نخستین اجلاس سراسری استادان دانشگاه فرهنگیان - مشهد