‏فوری/ کویت دو نفر از جمله یک ایرانی را به اتهام جاسوسی برای «حزب الله» و ایران به اعدام محکوم کرد