سید امیرحسین قاضی زاده عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ماجرای انتخابات هیات رییسه مجلس را بررسی کرده است.

سید امیرحسین قاضی زاده عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتگو با خبرنگار سیاسی مثلث آنلاین ماجرای انتخابات هیات رییسه مجلس را بررسی کرده است.

آقای حسینیان در انتخابات هیأت رئیسه برای رقابت با آقای لاریجانی ورود کرد و نامزد کسب جایگاه ریاست مجلس شد اما 36 رأی بیشتر نیاورد و 22 نماینده هم رأی سفید دادند آیا 36 رأی آقای حسینیان وزن پایداری را در مجلس نشان داد؟

چی بگم، ممکن است یک عده که ربطی به پایداری ندارند به آقای حسینیان رأی داده باشند و عده ای هم که در پایداری هستند شاید به او رأی نداده باشند. آقای حسینیان براساس نظر شخصی کاندیدای ریاست مجلس شد چون در مجلس فراکسیون به نام پایداری نداریم دوستان پایداری در قالب فراکسیون اصولگرایان تصمیم گیری می کنند بنابراین نمی دانم دوستانی که عضویت یا همراهی با جبهه پایداری دارند در روز انتخابات هیأت رئیسه چگونه رأی دادند.

یعنی از اعضای پایداری ممکن است به آقای لاریجانی رأی داده باشند؟

بله چون تصمیم فراکسیون اصولگرایان مجلس رأی به ریاست آقای لاریجانی بود.

چرا 22 نماینده برای انتخاب رئیس مجلس رأی سفید دادند؟

نمی دانم.

خبرهای حکایت از آن می کند که آقای حدادعادل با آقای لاریجانی برای هماهنگی دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان در انتخابات هیأت رئیسه رایزنی داشتند پس چرا نهایات فرصت جدا داده شد؟

رایزنی با دوستان به نتیجه نرسید و آقای زاکانی هم به عنوان سخنگوی فراکسیون سخنرانی کرد و درباره این موضوع توضیح داد.

اما این طور برداشت می شود که در داخل فراکسیون اصولگرایان دو دستگی بین پایداری و طیف ایثارگران و رهپویان به وجود آمده است؟

خیر، شب آخر مانده به انتخابات هیأت رئیسه دوستان ما در فراکسیون رهروان تصمیم گرفتند که لیست جدا بدهند ما هم وقتی این مسئله را دیدیم طبیعتا جز رئیس و نواب رئیس در سطوح دبیران و ناظران کاندیدا معرفی کردیم.

فراکسیون رهروانی ها می گویند آقای باهنر و ابوترابی فرد پیش از شروع جلسه فراکسیون رهروان با آقای حدادعادل تماس گرفتند اما جوابی دریافت نکردند بر همین اساس فراکسیون رهروان لیست جدا داد، آیا این طور است؟

نمی دانم جواب این سئوال را آقای حدادعادل پاسخ دارد چون من تا این حد که می دانستم گفتم.

رهروانی ها برای دلیل صحت ادعای خود درباره ایجاد دودستگی در فراکسیون اصولگرایان می گویند "آقای حدادعادل با آقای لاریجانی برای هماهنگی در انتخابات هیأت رئیسه به تفاهم رسید اما وقتی این موضوع را در شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مطرح کرد پایداری ها نپذیرفتند و آقای حسینیان را به عنوان نامزد ریاست معرفی کردند". همین طور است؟

آقای نادران رأی فراکسیون را قبول کرد و نامزد نایب رئیسی مجلس نشد اما آقای حسینیان نپذیرفت.

پس هیچ دو دستگی در فراکسیون اصولگرایان وجود ندارد؟

خیر.

با این تفاسیر که حتی برای انتخاب رئیس سال آخر مجلس اصولگرایان نتوانستند به هماهنگی و وحدت نظر برسند آیا می توانند برای انتخابات مجلس ائتلاف کنند؟

حتما این طور است آنها که اصولگرا هستند این کار را خواهند کرد.

یک دفعه عده ای همچون آقای حسینیان احساس تکلیف نمی کنند که فهرست جداگانه بدهند؟

بالاخره وقتی به ائتلاف برسیم در تمام شهرها 70 تا 80 درصد اشتراک وجود دارد در واقع سعی می شود ائتلاف حداکثری باشد.