سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد:

همواره اعلام کرده ایم که ایران کشور دوست نزدیک و برادر ما است و پاکستان و ایران همکاری های خوبی در زمینه های فراوان دارند و علاقمند به گسترش روابط هستند.