صادق خرازی گفته که بحث نفوذ جدی است و از طریق ان جی ها پول تزریق کردند

در مراسم پایانی کنگره ندای_ایرانیان، صادق خرازی با اشاره به دستگیری ملوانان آمریکایی گفت:
* من وقتی فیلم دستگیری این افراد را دیدم به خودم بالیدم که ما با چه قدرتی و با چه اقتداری تعرض آمریکایی ها به کشورمان را دفع کردیم.
* ای کاش اجازه داشتم این فیلم را امروز برای شما اینجا می آوردم. ما مدیون بچه های #سپاه هستیم ما باید دست و پای بچه های بسیجی را ببوسیم زیرا آسایش امروز ما به برکت حضور آنها است و این در حالیست که بعضی ها این دو نهاد را مورد نقد قرار می دهند.
* امریکا برای این کشور برنامه دارد و به دنبال سرنگونی این نظام مقدس است و برای این کار برنامه دارد.
* بحث نفوذ جدی است و مطابق اسناد به دست امده این کشور از طریق شرکت های واسطه به ان جی او ها در ایران پول تزریق کرده است.
* من دو روز پیش به ظریف زنگ زدم و از او خواستم که به کنگره بیاید که وی گفت به دلیلی که امکان دارد این شائبه به وجود آید که وزیر خارجه حزبی عمل می کند نمی توانم بیایم اما سلام من را به همه ندایی ها برسانید و من برای آنها آرزوی پیروزی و توفیق دارم.