پیش از این معاونان وزیر خارجه ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) دیدار کردند.

نشست سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز در هتل کوبورگ وین آغاز شد.

پیش از این معاونان وزیر خارجه ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) دیدار کردند.

ششمین دور گفتگوها برای ادامه نگارش پیش نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با حضور سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران، هیات های مذاکره کننده 5+1 و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امروز پنجشنبه در هتل کوبورگ وین از سرگرفته شد.