اگر بخواهیم محتوای نقدهای مخالفان دولت درباره سفر به فرانسه و ایتالیا را مد نظر قرار دهیم، اصلاً دولت نباید هیچ حرکتی داشته باشد.

مسعود پزشکیان نماینده مجلس گفت:

* اگر بخواهیم محتوای نقدهای مخالفان دولت درباره سفر به فرانسه و ایتالیا را مد نظر قرار دهیم، اصلاً دولت نباید هیچ حرکتی داشته باشد.

* در چند سالی که دنیا با ما قطع رابطه کرده بود، پول‌های ما هدر می‌رفت و منابع و ذخایرمان بلااستفاده مانده بود و نمی‌توانستیم هیچ کاری بکنیم، این آقایان کجا بودند چرا حرفی نمی‌زدند؟

* حالا که بستری جدید ایجاد شده و قدم هایی رو به جلو برداشته می‌شود صدای اعتراضشان بلند شده است؟

* آن سکوت قبلی و این فریادهای فعلی قابل تأمل است. ما البته نمی‌گوییم که بهتر از این هم نمی‌شود عمل کرد، اما انصاف حکم می‌کند واقعیت‌ها را انکار نکنیم. آنچه دولت یازدهم دارد انجام می‌دهد حرکتی رو به جلو است.

* {در پاسخ به منتقدان که مدعی شده‌اند اقدامات دولت در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود} کسانی که چنین ادعاهایی دارند خودشان استاد خراب کردن هستند. همان‌ها که با ندانم کاری‌ها و سوء مدیریت هایشان سفره‌های مردم را خالی کردند، حالا غصه خوار مردم شده‌اند و انتقاد می‌کنند،