لیست ائتلاف اصولگرایان منتشر شد که در آن در کنار چهره‌های جدید رسایی و کوچک زاده حضور ندارند

اسامی نامزدهای شهر تهران (ائتلاف اصولگرایان)
1-سید محمد حسن ابوترابی فرد
2-غلامرضا مصباحی مقدم
3-سید محمود نبویان
4-مرتضی آقا تهرانی
5-علیرضا زاکانی
6-مهرداد بذرپاش
7_ پرویز داودی
8-غلامعلی حداد عادل
9-لطف الله فروزنده
10-مسعود میرکاظمی
11_محمد کوثری
12-عامری(استاد دانشگاه امیرکبیر)
13-عبدالملکی (استاد دانشگاه امام صادق)
14_پرچمی
15_بیژن رنجبر(رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس)
16-قریشی
17-سید مهدی جولایی
18-یحیی آل اسحاق
19-الیاس نادران
20_احمد توکلی
21-مجتبی رحماندوست
22-محمد سلیمانی
24-محمد ناظمی اردکانی
25-فاطمه رهبر
26-لاله افتخاری
27-فاطمه آلیا
28_مرضیه وحید دستجردی
29_ زهره الهیان
30-زهره طبیب زاده

ذخیره‌ها(درصورت کناره گیری هر یک از اعضا)
1-سید مهدی هاشمی
2-بیژن نوباوه وطن
3-حسین مظفر
4-خانم خلیلوند