سه عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با ادعاى لزوم نظارت مستقیم بر انتخابات مجلس ایران، به دفتر حافظ منافع کشورمان در واشنگتن پایتخت آمریکا مراجعه و درخواست ویزاى خود را ارائه کردند.

سه عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با ادعاى لزوم نظارت مستقیم بر انتخابات مجلس ایران، به دفتر حافظ منافع کشورمان در واشنگتن پایتخت آمریکا مراجعه و درخواست ویزاى خود را ارائه کردند.
این سه نفر، مایک پومپو از کانزاس، لی زلدین از نیویورک و فرانک لو بیوندو از نیوجرسی، عضو کمیته های خدمات مسلحانه، اطلاعات و روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هستند.
3 نماینده کنگره در دفتر حافظ منافع ایران + عکس

3 نماینده کنگره در دفتر حافظ منافع ایران + عکس