آنطور که مشخص است پیروزی های اخیر ارتش سوریه باعث قرار گرفتن درموضع قدرت شده است

شرایط سوریه به کمک پیروزی های اخیر و حملات هوایی روسیه تغییر کرده است. تا آنجا که جان کری از این موضوع اظهارناراحتی کرده و معتقد است که دولت سوریه دیگر به دنبال راه حل سیاسی نیست.
جان کری روز جمعه گفته:
"ادامه تهاجم نظامی نیروهای رژیم #سوریه علیه مناطق استقرار مخالفان، که به واسطه حملات هوایی #روسیه امکانپذیر شده، و همچنین ادامه محاصره صدها هزار غیرنظامی توسط شبه‌نظامیان تحت امر رژیم، به وضوح حاکی از برنامه‌ای برای کسب راه حل نظامی به جای ایجاد زمینه مساعد برای تحقق راه حلی سیاسی است."
"زمان آن فرا رسیده که آنان به تعهدات کنونی خود عمل کنند و به جامعه بین‌المللی اطمینان دهند که واقعا در صدد یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه هستند."
در این فاصله (از سرگیری این مذاکرات در اواخر ماه جاری) ، لازم است جامعه جهانی توان خود را در یک جهت متمرکز کند: در جهت متوقف کردن سرکوب و آزار مردم سوریه و پایان دادن، و نه ادامه، این درگیری.

این نشان می دهد که دولت سوریه خود را در مرحله ای تثبیت شده و با دستاوردهای مهم می بینید. از همین رو دیگر حاضر به گردن نهادن به مسائلی همچون گفت وگوهایی که غرب برای این کشور ترتیب می دهند نیست.