پایگاه خبری اخبارالساعه امارات نوشت: با زنان مطلقه کشورهای خلیج (فارس) ازدواج کن و اقامت دریافت کن.

پایگاه خبری اخبارالساعه امارات نوشت: با زنان مطلقه کشورهای خلیج (فارس) ازدواج کن و اقامت دریافت کن.

این پایگاه خبری در تشریح موضوع ازدواج کفالتی نوشت: این ازدواج بر دو نوع است در نوع اول مبلغی به عنوان مهریه زن در نظر گرفته می شود و در نوع دوم که ازدواج با شخص خارجی صورت می گیرد بر سر مبلغ معینی به عنوان مهریه توافق می شود، ولی دریافت مبلغ به انجام عملیات اقامت مشروط می شود تا در صورتی که موضوع اقامت حل نشود، مبلغ توافق شده به مرد برگردانده شود.

براساس آمارهای رسمی کویت، 35 درصد زنان بالای 35 سال در این کشور مجرد هستند.