هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرائم رانندگی را ابطال کرد.

علی‌اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان این مصوبه را مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است.
به گفته بختیاری، افزایش‌های صورت گرفته در این مصوبه، متناسب با نرخ تورم نبوده است.