در این تصاویر راهبان کنگفوکار معبد شائولینگ در حال تمرینات سخت و نفس گیر هستند

شاید تاکنون اکثر مردم دنیا فکر کنند که معبد شائولینگ و کنگفو کارانش مربوط به زمان های دور در چین باشند، اما این هنر کشنده راهبان شائولینگ همچنان در معابد مختلف به صورت آکادمیک، سنتی و پیشرفته برای علاقه مندان به این هنر آموزش داده میشود.


در این تصاویر مشاهده میکنید که راهبان جوان یکی از معابد شائولینگ در یک مکان زیبا، سرسبز وخوش آب و هوا درحال تمرینات سخت و نفس گیر هستند.

نام این معبد "زنگزو "در کشور چین است.

تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر


تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر


تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر


تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر


تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر


تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر


تمرینات سخت راهبان معبد شائولین+تصاویر