دانشمندان برای درک بهتر سطح مریخ، کیک درست کردند.

دانشمندان برای درک بهتر سطح مریخ، کیک درست کردند.

هنگامی که فضاپیمای وایکینگ ناسا در سال 1976 بر روی سطح مریخ فرود آمد، یکی از ویژگی‌های این سیاره را تپه‌های عظیم در دهانه آن عنوان کرد.

اخیرا، کاوشگر Curiosity هم بر روی تپه‌ای به نام Mount Sharp در دهانه Gale و در سال 2012 فرود آمد تا علت این برآمدگی‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

در این بررسی محققان دریافتند، پایه و بنیاد تپه 4.8 کیلومتری بر اساس رسوباتی است که با آب ساخته شده و این در حالی است که در لایه‌های بالایی سنگپوش دیده می‌شود.

پژوهشگران به سرپرستی "مکنزی دی" در دانشگاه تگزاس اظهار کردند: هنوز دقیقا مشخص نیست که این تپه‌ها چگونه طی میلیاردها سال شکل گرفته‌اند و فرسایش آنها با باد و یا آب است.

به منظور بررسی نظریه باد، محققان کیک لایه‌ای طراحی کرده‌اند تا علت تشکیل این برآمدگی‌ها را مشخص کنند. سپس آن را در تونل باد قرار دادند.

از آنجا که بر روی مریخ تکتونیک صفحه‌ای و آبی وجود ندارد، بنابراین امکان این مورد اندکی مشکل است.

در این آزمایش برای بررسی نظریه باد، محققان کیک لایه‌ای را که از شن و ماسه مرطوب ساخته شده بود و 30 سانتیمتر عرض و چهار سانتیمتر عمق داشت، در تونل باد مورد آزمایش قرار دادند و با کامپیوتر شبیه‌سازی کردند.

نتایج این بررسی در مجله Geophysical Research Letters منتشر شده است.