عامل مرگ سوزان پسر جوانی می گوید حسادت بخاطر یک زن چنین جنایتی را رقم زده است.

مجرم ارتباط با دختر 40 ساله مستاجر جنایتی بزرگ را رقم زد
به این مطلب امتیاز دهید
0%100%

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، پیمان ٢٦ ساله که هنوز باور ندارد چطوروقتی با مشخصات دروغین در زندان پنهان شده بود پلیس او را ردیابی کرده است. وی در اعترافاتش گفت: حدود ٢ سال است که در یکی از اتاق های ساختمان قدیمی به صورت مجردی زندگی می کنم که در این مدت به خاطر اعتیادی که دختر ٤٠ ساله مستاجر دارد با او در ارتباط بودم و همین موضوع باعث حسادت های امان الله شده بود.

وی افزود: امان الله هر روز به خاطر حسادتش برایم مزاحمت ایجاد می کرد، یک روز داخل خانه ام را آب گرفت و هر روز یک اقدامی انجام می داد تا اینکه روز حادثه وقتی خواستم از خانه بیرون بروم که دیدم مرد همسایه داخل کفشم آب ریخته است و همین باعث عصبانیتم شد.

از خانه بیرون رفتم و از پمپ بنزین یک شیشه بنزین تهیه کردم و پس از بازگشت به خانه روی امان الله بنزین ریختم و فندک را روشن کردم. این مرد ادامه داد: فکر نمی کردم آتش بزرگی صورت بگیرد خیلی زود رفتم به سراغ شیر آب اما فشار آب کم بود به همین خاطر به اتاقم رفتم تا پتو بیاورم و آتش را خاموش کنم اما وقتی از اتاق بیرون آمدن دیدم که آتش خاموش شده و پا به فرار گذاشتم.

پس از فرار یک شب در خانه دوستم پنهان شدم و سپس به خانه پدرم در ورامین رفتم که ١٢ فروردین به خاطر تولید پایپ دستگیر شدم که در زمان بازداشت اسمم را دروغ گفتم تا شناسایی نشوم که نمی دانم چطور پلیس خیلی زود مرا شناسایی کرد و از زندان خورین مرا به پلیس آگاهی تهران انتقال دادند. پیمان در پایان گفت: فکر نمی کردم آتش باعث مرگ امان الله شود و در این مدت عذاب وجدان داشتم.