مرد آمریکایی به جرم تیراندازی و قتل یک مرد دیگری در پمپ بنزین دستگیر و دادگاهی شد.

متهم «ماروین استانتون» 49 ساله در حالی که سوار موتورسیکلت بوده به سمت «جسی جیمز همیلتون» شلیک کرده است.

اطلاعات پلیس حاکی است انگیزه حمله درگیری بوده که این دو از قبل با یکدیگر داشتند.

بنابر مدارک، ماروین بارها به جسی جیمز گفته تا خودرواش را در پارکینگ وی پارک نکند اما او هیچ توجهی به این موضوع نکرده و در یک حرکت انتقام جویانه به سمت وی شلیک کرده و او را به قتل رسانده است.

پلیس می‌گوید قتل با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و به همین دلیل قاتل به قتل درجه اول محکوم خواهد شد.