آتش‌ سوزی ناگهانی خودروی سمند در پارکینگ مجتمع مسکونی، مصدومیت دو نفر را در پی داشت.

آتش‌ سوزی ناگهانی خودروی سمند در پارکینگ مجتمع مسکونی، مصدومیت دو نفر را در پی داشت.

ساعت 30 دقیقه بامداد دیروز یکی از ساکنان مجتمع مسکونی 60 واحدی در یکی از بلوک های شهرک توحید تهران متوجه آتش گرفتن خودروی سمند یکی از ساکنان شد.

او سعی کرد آتش را خاموش کند تا به دیگر خودروهای پارک شده و ساختمان سرایت نکند، اما موفق به این کار نشد و از همسایه ها کمک خواست.

اهالی و مالک خودرو سعی کردند به کمک کپسول های اطفای حریق شعله های آتش را خاموش کنند که موفق نشده و دو نفر از آنان دچار سوختگی شدند. در ادامه با حضور آتش نشانان شعله های آتش مهار شد.

احمد بابانژاد، مالک خودروی سمند در این باره گفت: خودروی سمند را دو سال پیش خریدم. یک بار همان اوایل خودرو بی دلیل آتش گرفت که به نمایندگی منتقل و آن را تعمیر کردم. اکنون برای دومین بار است که بی دلیل خودرویم آتش می گیرد.در حال حاضر خودرو برای بررسی علت آتش سوزی به پارکینگ شرکت خودروسازی منتقل شده است.