دادگاه رسیدگی به اتهامات معترضان به توریست فرانسوی آغاز شد.

صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات معترضان به توریست فرانسوی آغاز شد.

در این جلسه دادگاه چهار تبعه افغانی که به یک بانوی توریست فرانسوی تعرض کردند، محاکمه می شوند.

این جلسه به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان برگزار می شود.

شهریور سال گذشته یک بانوی توریست فرانسوی در حال گشت زنی در کوههای فرحزاد تهران بود که 4 تبعه افغانی به وی تعرض کردند.