معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان فراگیر کارشناسی ارشد نوبت شانزدهم خبر داد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان فراگیر کارشناسی ارشد نوبت شانزدهم خبر داد.

دکتر ابوالفضل فراهانی با اعلام ابن خبر گفت: بنا به درخواست متقاضیان، زمان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم دانشگاه پیام نور تا 24 اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان می توانند ضمن مراجعه به سامانه گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir جهت ثبت نام اقدام نمایند.