خانواده داماد مبلغ 500 پوند انگلیس به عروس پرداخته و هزار پوند خرج عروسی شد. بیش از صد مهمان در مراسم عروسی حضور داشتند

روح اجدادی یک خانواده آفریقای جنوبی خواستار ازدواج «سانهله ماسیلهلا» پسر هشت ساله و «هلن سابونگو» زن 61 ساله شد و خانواده پسر نیز برای این که اجدادشان خشمگین نشوند مراسم عروسی را برگزار کردند.به گزارش دیلی میل، این ازدواج که پدربزرگ متوفی «سانهله ماسیلهلا» کوچک دستور آن را داده بود در نزدیکی شهر پره توریا آفریقای جنوبی برگزار شد.مادر داماد خردسال گفت: ما می خواستیم ارواح اجداد خود را خشنود کنیم. اگر این کار را انجام نمی دادیم اتفاق بدر رخ می داد.دست«سانهله ماسیلهلا» با روبانی به دست «هلن سابونگو» متصل شد و به این ترتیب آنها زن و شوهر شدند. عروس 61 ساله که قبلا ازدواج کرده دارای پنج فرزند است که بین 37 تا 27 سال سن دارند.خانواده داماد مبلغ 500 پوند انگلیس به عروس پرداخته و هزار پوند خرج عروسی شد. بیش از صد مهمان در مراسم عروسی حضور داشتند