ویدئویی توسط دوربین های مداربسته اتوبان ثبت شده که کورس جالب بین شتر مرغ و خودروها را نشان می دهد.

شتر مرغی که ظاهرا از محل زندگی و صاحب خود خسته شده بود در اقدامی از مزرعه ای که در آن زندگی می کرد فرار کرده است. تردد این شتر مرغ در اتوبان که تعجب عابرین بسیاری را برانگیخته بود توسط دوبین های مداربسته سطح اتوبان ثبت شده که در آخر ای حیوان با برخورد با ماشین یک راننده عصبانی جان خود را از دست داده است.
کورس شتر مرغ و اتومبیل ها در اتوبان +تصاویر

کورس شتر مرغ و اتومبیل ها در اتوبان +تصاویر

کورس شتر مرغ و اتومبیل ها در اتوبان +تصاویر