یک نقاشی قدیمی که مربوط به قرن چهاردهم است توجه بسیاری از محققان در باره وجود موجودات فضایی را به خود جلب کرده است.

44.jpg

در این نقاشی که روی دیوار یک کلیسای قدیمی نقاشی شده است یک شیع پرنده به گونه ای که امروز از اشیاء پرنده در اذهان وجود دارد نقاشی شده است.این نقاشی در دیوار کلیسای شهر سیگیشوآرا (Sighisoara) در رومانی نقاشی شده که گفته می شود محل تولد ولاد یک جنگوی قدیمی در رومانی است.

افرادی که در مورد وجود پرنده های ناشناس یو فو ( UFO ) تحقیق می کنند براین امر تاکید می کنند که این نقاشی شاهدی بر وجود و ارتباط موجودات فرازمینی با انسان در این دوره است یا اینکه این موجودات در آن دوره دیده شده اند.شهر سیگیشوآرا در شهرستان موره در کشور رومانی واقع شده‌است و جمعیت این شهر بیش از ۳۲ هزار نفر است.