سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، گفت: پرونده ستایش دارای تحقیقات مقدماتی است که پس از انجام تحقیقات، دادگاه نسبت به برگزاری جلسات رسیدگی اقدام خواهد کرد.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، گفت: پرونده ستایش دارای تحقیقات مقدماتی است که پس از انجام تحقیقات، دادگاه نسبت به برگزاری جلسات رسیدگی اقدام خواهد کرد.

محسن افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت توریست فرانسوی، گفت: زمان دقیق برگزاری جلسه بعدی دادگاه هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً اواخر هفته آینده تاریخ دقیق برگزاری دادگاه مشخص خواهد شد.

وی در رابطه با رسیدگی به پرونده «ستایش» گفت: پرونده «ستایش» هنوز در مرحله تشریفات قضایی قرار دارد.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، افزود: پرونده ستایش دارای تحقیقات مقدماتی است که دادگاه باید آن تحقیقات را انجام دهد و پس از ‌آن نسبت به برگزاری جلسات رسیدگی اقدام کند.