مرد جوانی که به خاطر قتل دامادشان تا آستانه مرگ پیش رفته بود در جلسه دادگاه وقتی شنید آزاد خواهد شد حیرت‌زده اشک ریخت.

مرد جوانی که به خاطر قتل دامادشان تا آستانه مرگ پیش رفته بود در جلسه دادگاه وقتی شنید آزاد خواهد شد حیرت‌زده اشک ریخت.

15 شهریور ماه سال 89 مأموران پلیس در جریان قتل خونین مردی در داخل مغازه صافکاری‌اش در دولت‌آباد شهرری قرار گرفتند.


تیم جنایی خیلی زود پی برد که قربانی از سوی دو برادرزنش به نام‌های ابوذر و اسماعیل به قتل رسیده است.


خیلی زود دو برادر زن تحت تعقیب قضایی و پلیسی قرار گرفتند و هر دو که به گرگان گریخته بودند به دام افتادند. تحقیق از ابوذر و اسماعیل نشان داد که آنها بخاطر طلاق خواهرشان چنین جنایتی را رقم زده‌اند.


وقتی این دو برادر در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. ابوذر به قصاص نفس و برادرش نیز به زندان محکوم شد.

گذشت از مجازات مرگ
ابوذر در حالی که در یک قدمی طناب دار قرار گرفته بود با گذشت و بخشش خانواده دامادشان زندگی دوباره‌ای یافت تا اینکه صبح دیروز برای رسیدگی به اتهامش از جنبه عمومی جرم پیش روی 5 قاضی جنایی ایستاد.

ابوذر در دفاع از خود گفت: با برادرم اسماعیل برای دیدن خواهرمان به تهران آمدیم. وقتی متوجه شدم که دامادمان خواهرم را وادار به طلاق توافقی و بخشیدن مهریه‌اش کرده است خیلی ناراحت شدم و من و برادرم به مغازه دامادمان رفتیم تا اعتراض کنیم.

در آنجا بود که خون جلوی چشمانم را گرفت و کنترلم را از دست دادم و با چاقو چند ضربه به وی زدم سپس با برادرم پا به فرار گذاشتیم و حالا به شدت پشیمان هستم.


پس از این اعترافات 5 قاضی عالیرتبه جنایی با هم وارد شور شدند و وقتی به ابوذر گفتند تا غروب همین روز آزاد خواهد شد و روز اول ماه رمضان نزد خانواده‌اش خواهد بود. ابوذر که باور نمی‌کرد حیرت‌زده اشک شوق ریخت.