رای متهم پرونده به قرار زیر صادر شده است:

رای متهم پرونده به قرار زیر صادر شده است:

* اعدام در ملاء عام به جرم تجاوز به عنف
* قصاص نفس به جرم قتل عمد
* 15سال حبس تعزیری به جرم آدم‌ربایی
* 10سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به جرم سرقت مقرون به آزار