اصل امر برگزاری کنسرت ممنوعیتی ندارد؛ بنابراین یک کنسرت صحیح و سالم چرا نباید بتواند به نحوه صحیح اجرا شود؟

حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه به شرق گفت:

* {درباره کنسرت‌هایی که مجوز دارند اما از سوی شورای تأمین یا دادستان جلوی اجرای گرفته می شود} ای کاش این اتفاقات نیفتد؛ به‌این‌دلیل که شایسته جامعه ما نیست که یک بخش اجازه بدهد و یک بخش جلوگیری کند. این کار بدی است

* اصل امر برگزاری کنسرت ممنوعیتی ندارد؛ بنابراین یک کنسرت صحیح و سالم چرا نباید بتواند به نحوه صحیح اجرا شود؟

* بین دو بخش در نحوه برخورد با یک موضوع اتفاق نظر وجود ندارد که نتیجه آن چیزی است که می‌بینیم. یک طرف به اصل ماجرا نگاه می‌کند و دیگری به پیرامون آن.

* در کنسرت‌ها، اصل ماجرا مشکلی ندارد و مجوز می‌گیرد؛ اما در مقام اجرا می‌بینند که مشکلات پیرامونی وجود دارد. هر وقت اجرا می‌شود تخلفات پیرامونی زیادی به وجود می‌آید. آن بخش که باید این موضوع را مدیریت کند یا نمی‌تواند مدیریت کند یا نمی‌خواهد این کار را بکند و این است که کشمکش به وجود می‌آید

* مثلا ممکن است خواننده و نوازنده مشکلی نداشته‌ باشد؛ اما حضاری که شرکت کرده‌اند، هیچ کنترلی بر روی آنها نیست.

*{به خاطر یک بی‌نماز، درِ مسجد را نمی‌بندند} بله، اما اگر تعداد افرادی که تخلف می‌کنند، زیاد شد، آن وقت چه باید کرد؟ برخی از افرادی که به کنسرت می‌روند، رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین اگر محیط سالم‌سازی شود، هم از کنسرت لذت می‌برند و هم کنسرت سالم برگزار می‌شود.

* {چند نقطه ممنوعه داریم؛ مثلا خراسان در بحث کنسرت به‌طور کامل ممنوعه است} بله، درست است؛ اما اصل ماجرا این است که در کشور ما کنسرت برگزار می‌شود و درصد کنسرت‌هایی که لغو می‌شود، به یک درصد هم نمی‌رسد؛ هرچند حتی اگر یک کنسرت هم لغو شود، خوب نیست. باید مسئولان هماهنگی داشته باشند و همه جهات را ببینند و بعد مجوز صادر کنند.