در این متن از انگیزه این اقدام و اینکه شخص خاصی و یا خانواده خود را مسئول این اقدام بداند، اشاره‌ای نشده و پلیس مشغول تحقیقات بیشتر در این زمینه است.

باز هم روایت تلخ دانش‌آموزی که به زندگی‌اش پایان داد

* یک دختر دانش‌آموز دبیرستانی در تهران پس از اتمام امتحانات خردادماه در سرویس بهداشتی مدرسه به زندگی خود پایان داد.
*این دختر دبیرستانی که 16 سال سن داشت و در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران و در یکی از مدارس فرزانگان تحصیل می‌کرد، پس از حضور در آخرین امتحان خردادماه در مدرسه به زندگی خود پایان داد.
*این دانش‌آموز پس از آخرین امتحان با دیگر همکلاسی‌ها و معلمان خود عکس یادگاری گرفت و پس از مدت زمانی کوتاه در سرویس بهداشتی مدرسه خود را حلق‌آویز کرد.
*از این دانش‌آموز یک دست نوشته باقی مانده است که ظاهراً مطالبی در آن ذکر شده که نشان از داشتن یأس فلسفی او بوده و حکایت از پیگیری و ارتباط با فرقه‌های مختلفی داشته است.
*در این متن از انگیزه این اقدام و اینکه شخص خاصی و یا خانواده خود را مسئول این اقدام بداند، اشاره‌ای نشده و پلیس مشغول تحقیقات بیشتر در این زمینه است.