جلسه رسیدگی به پرونده عاملان آزار و اذیت به یک زن توریست احتمالا هفته آینده برگزار می‌شود.

سرپرست دادگاه کیفری یک تهران گفت:

* جلسه رسیدگی به پرونده عاملان آزار و اذیت به یک زن توریست احتمالا هفته آینده برگزار می‌شود.

*{درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده قاتل ستایش قریشی} تاکنون دو جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی در رابطه با این پرونده در شعبه 7 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده است و زمان جلسه بعدی دادگاه در حال حاضر مشخص نیست.