جشنواره خوردن گوشت سگ در چین، جنجال آفرین شده است.

جشنواره خوردن گوشت سگ در چین، جنجال آفرین شده است.


مردم چین از دیرباز علاقه زیادی به خوردن گوشت سگ داشته اند. اهمیت این مسئله به حدی زیاد است که هرسال جشنواره ای موسوم به «جشنواره خوردن گوشت سگ» در چین برگزار می شود.

جشنواره امسال بسیار جنجال آفرین شده است. طرفداران حقوق حیوانات به شدت به انتقاد از این جشنواره مبادرت کرده اند. آنها می گویند باید این جشنواره متوقف شود زیرا بسیار وحشیانه است.

طرفداران این جشنواره می گویند خوردن گوشت سگ برای سلامت انسان خوب است و بین خوردن گوشت سگ و حیوانات دیگر تفاوتی نیست.

نکته جالب توجه اینکه امسال فعالان بین المللی نیز به مخالفت با این جشنواره سنتی چینی پرداخته اند. میلیونها نفر در سراسر جهان به جمع پویش مخالفان این جشنواره ملحق شده اند.