دانشگاه ‌تهران ایستگاه لرزه‌نگاری جدیدی به‌صورت آزمایشی در شمالغرب کشور واقع در شهرستان آستارا راه‌اندازی کرد.

شبکه لرزه نگاری تبریز

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه‌تهران، یک ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن در حوالی شهرستان آستارا واقع در استان گیلان نصب و راه‌اندازی کرد.

این اقدام با هدف پایش بهتر لرزه‌خیزی استان‌های لرزه‌خیز گیلان و اردبیل صورت گرفته است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، داده‌های لرزه‌نگاری برخط (online) این ایستگاه در مرکز شبکه لرزه‌نگاری گیلان و مرکز پایش زمین‌لرزه‌های کشور در تهران دریافت می‌شود.