بازسازی صحنه قتل جوانی که در شهر ناگویای ژاپن به قتل رسیده بود پس از دستگیری متهم اصلی پرونده در پلیس آگاهی تهران صورت گرفت.

بازسازی صحنه قتل جوان ایرانی در ژاپن

اوایل تیرماه سال گذشته خانواده ای با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از کشته شدن پسرشان در شهر ناگویای ژاپن خبر دادند و خواستار دستگیری عامل این جنایت شدند.

بدین ترتیب بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا تیم ویژه ای از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای دستگیری عامل این جنایت وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخست پی بردند که این جنایت در جریان یک درگیری مافیایی صورت گرفته که در آن میلاد با ضربات شمشیر یک جوان ایرانی به قتل رسیده است و اختلاف این درگیری مرگبار به خاطر یک سیم کارت 4 میلیاردی است.
در ادامه تحقیقات ماموران موفق شدند 7 عضو این باند را در ژاپن دستگیر کنند و تجسس ها برای دستگیری آخرین عضو این باند کلید زده شد و کارآگاهان پی بردند که رسول پس از جنایت با پاسپورت جعلی به ترکیه سفر کرده و آنجا به ایران بازگشته است.
همین کافی بود تا ماموران با اقدامات فنی و پلیسی رسور را در نخستین روزهای مردادماه دستگیر کنند.
رسول در اعترافاتش به بازپرس مرشدلو گفت: اختلاف ما با میلاد به خاطر سیم کارت 4 میلیاردی بود که پس از خرید، میلاد دوباره آن را برای خود کرد و مشتریان افیونی مان برای تهیه مواد با او تماس می گرفتند.
وی افزود: روز حادثه همراه دوستانم با میلاد درگیر شدیم ولی من او رانکشتم و نمی دانم چه کسی ضربه کشنده را به او زده است.
در حالی که تجسس ها پلیسی از رسول ادامه داشت 2 مرد با مراجعه به دادسرای امور جنایی ادعا کردند که با دیدن عکس متهم در رسانه ها متوجه دستگیری اش شدیم.
یکی از آنها به ماموران گفت: برای کار به شهر ناگویا رفته بودم و رسول که سردسته یک باند مافیایی بود وقتی فهمید که من در آن شهر در کار خرید و فروش مواد مشغول هستم به سراغم آمد و پس از ربودن و چند روز شکنجه 500 میلیون تومان ازمن گرفت و پس از رهایی ام به خاطر ترسی که از او داشتم به ایران بازگشتم.
مرد دیگر نیز با ادعاهای مشابه گفت: رسول با تهدید و شکنجه دستبند و انگشتر طلایم را به سرقت برد و مرا مجبور به ترک آن شهر کرد.
رسول وقتی فهمید 2 شاکی به پرونده اش اضافه شده به ماموران گفت: این ادعاها به دروغ گفته شده است و اگر آنها بتوانند ثابت کنند که این سرقت و اخاذی ها از سوی من صورت گرفته به جای 500 میلیون تومان به آنها یک میلیارد و 500 میلیون تومان می پردازم. باور کنید من یاکوزا نیستم.
بنا به این گزارش، بازسازی صحنه قتل از سوی رییس باند یاکوزادر پلیس آگاهی تهران صورت گرفت و حقیقات تکمیلی دراین پرونده به دستور بازپرس مرشدلو ادامه دارد.