مرد متجاوز پس از اقدام شوم و شکنجه های یک زن پس از دستگیری به 9 سال زندان محکوم شد.

شکنجه های شوم یک زن توسط مرد مست+عکس

مرد متجاوز پس از اقدام شوم و شکنجه های یک زن پس از دستگیری به 9 سال زندان محکوم شد.

متهم «متیو فیلوز» 27 ساله پس از خروج از کلوپ شبانه‌ای در استافوردشایر انگلیس به سمت یک زن حمله کرده و او را در تاریکی شب مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
گزارش پلیس حاکی است متهم در زمان ارتکاب جرم تحت تأثیر الکل و هروئین بوده است.
وکیل مدافع وی سعی داشت در طول دادرسی موکل خود را بی‌گناه جلوه دهد با این وجود قاضی این جوان شیطان‌صفت را به 9 سال زندان محکوم کرد.
به گزارش پلیس این جوان متجاوز در زمان ارتکاب جرم از حمله وحشیانه‌اش فیلم" گرفته بود. به همین دلیل قاضی دادگاه می‌گوید متهم به حدی هشیار بوده که می‌دانست چه جرمی مرتکب می‌شود.