دادگاهی در دوبی یک ایرانی را به جرم حمل و فروش مواد مخدر به 10 سال حبس و پرداخت 50 هزار درهم محکوم کرد.

دادگاهی در دوبی یک ایرانی را به جرم حمل و فروش مواد مخدر به 10 سال حبس و پرداخت 50 هزار درهم محکوم کرد.

دادگاه دوبی روز گذشته به پرونده شهروند ایرانی که به اتهام حمل و فروش مواد مخدر دستگیر شده بود رسیدگی کرد.

دادستان دوبی پس از جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: متهم شهروند ایرانی است که با لنج خود مواد مخدر را وارد دوبی کرده بود و قصد فروش آن را داشت که توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شود.

وی افزود: دادگاه پس از برگزاری سه جلسه و بررسی پرونده حکم را صادر کرد که بر اساس آن متهم به 10 سال حبس، پرداخت 50 هزار درهم جریمه نقدی و اخراج از امارات محکوم شد.

در جلسه دادگاه این شهروند ایرانی سه تن از نیروهای پلیس که وی را تحت کنترل داشتند نحوه کنترل و دستگیری وی را برای قاضی تشریح کردند.