مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا را نیمه دوم شهریور تا اواسط مهر ماه عنوان کرد.

دکتر حسین بیگلری اظهار کرد: با توجه به بروز موارد همه گیری بیماری آنفلوانزا که سال گذشته در مناطقی از کشور به ویژه استان کرمان رخ داد و همچنین تجربه ایجاد اضطراب در اپیدمی سال گذشته، نشان می‌دهد ضرورت ایجاد آمادگی اولیه در مقابل آنفلوانزا از طریق انجام واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و مشاغل در معرض خطر و اطلاع رسانی صحیح بهداشتی به عموم مردم حائز اهمیت ویژه‌ایی است.


بیگلری گفت: ایجاد بسترسازی اولیه از طریق آگاهی بخشی مناسب عمومی، همراه با ایمن سازی گروه‌های در معرض خطر می تواند نقش بسیار مهمی در کنترل مناسب مواجهه ناگهانی با این بیماری داشته باشد.


به گفته بیگلری سالمندان بالای 65سال، کودکان زیر شش سال، زنان باردار، افراد دچار بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی مزمن در هرگروه سنی، افراد دچار نقص عمده سیستم ایمنی و بیماران مزمن کلیوی از جمله افراد پرخطر واجد دریافت واکسن آنفلوانزا هستند.​​​

بیگلری پزشکان و کارکنان شاغل در سیستم بهداشتی درمانی، پرسنل پایگاه‌های اورژانس 115 و مستقر در پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی، پرسنل ICU، CCU و پرسنل شاغل در بخشهای عفونی، اطفال و اورژانس بیمارستان­ها، پرسنل فنی و مرتبط سازمان دامپزشکی و محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست را نیز مشاغل در معرض خطراین بیماری معرفی کرد.


وی ضمن بیان اینکه در هر بیماری متوسط یا شدید تب دار باید دریافت واکسن تا زمان بهبودی به تعویق افتد، اظهار کرد: افراد دارای حساسیت شدید به تخم مرغ و سابقه بیماری گیلن باره منع دریافت واکسن آنفلوانزا دارند.


وی افزود: ایده آل ترین زمان تلقیح واکسن آنفلوانزا با توجه به نیاز دوهفته ایی تا ایجاد پاسخ ایمنی اولیه و بهترین اثرات پیشگیری آن، از اواسط شهریور ماه تا اواسط مهر ماه است و با توجه به بیشترین میزان بروز بیماری آنفلوانزا که از ابتدای آبان ماه تا اوایل خرداد ماه است، تزریق واکسن در این زمان می‌تواند ایمنی مناسب حدود 85 درصدی یکساله در مقابل این بیماری ایجاد کند.