سگ وفاداری که در زلزله ایتالیا صاحبش را از دست داده،‌ از تابوت او جدا نمی‌شود.

سگی که تابوت صاحبش را رها نمی‌کند +عکس

تصویر سگ وفاداری که در زلزله شهر آمارتیس صاحبش را از دست داده و حالا از تابوت او دور نمی‌شود را در زیر مشاهده می‌کنید.