پارکینگ ساختمان مسکن مهر شهرستان صحنه دچار حریق شد.

حریق در پارکینگ مسکن مهر شهرستان صحنه

در این حادثه که بامداد امروز به علت انفجار کپسول گاز خودروی پراید رخ داد 4 نفر آسیب دیدند.این حادثه در مسکن مهر بلوک فرهنگیان صحنه رخ داد.

این حریق علاوه بر خسارات مالی به یک واحد مسکونی باعث به آتش کشیدن دو خودرو گردید