3 پسر جوان پس از ربودن دختر جوانی در بیابان های ورامین دست به آزار و اذیت گروهی زدند.

تابستان سال 94 دختر جوانی به پلیس آگاهی ورامین رفت و از 3 پسر جوان که وی را ربوده و آزار داده بودند شکایت کرد. وی گفت: کارمند یک شرکت خصوصی هستم. عصر از محل کارم به خانه بر می گشتم که در مسیر3 پسر جوان مرا به زور سوار خودرویشان کردند و ربودند وآنها مرا به حاشیه ورامین بردند و مورد آزار قراردادند.
پلیس به تحقیقات پرداخت و با بررسی فهرست مکالمات تلفنی این دختر به رابطه پنهانی وی با یکی از متهمان به نام اکبر پی برد و این پسر 27 ساله بازداشت شد.
وی گفت: از شش ماه قبل در خیابان با دختر جوان آشنا شدم. آن روز همراه دو نفر از دوستانم دنبال او رفتیم و او را برای تفریح به حاشیه ورامین بردیم. او با میل خودش همراه ما آمد و ما او را آزار ندادیم.
به دنبال اطلاعاتی که این پسر به پلیس داد دو دوستش نیز بازداشت شدند و در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در آن جلسه که به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور دو قاضی مستشار تشکیل شد متهمان منکر ربودن و آزار دختر جوان شدند و خود را بی گناه خواندند. در پایان آن جلسه هیات قضایی با توجه به نظر پزشکی قانونی پسران جوان را از اتهام آدم ربایی تبرئه و هر یک از آنها را به جرم رابطه نامشروع به 99ضربه شلاق محکوم کرد. با اعتراض دختر جوان به حکم صادره این پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات دیوان عالی کشور حکم شلاق پسران جوان را تایید کردند اما اعلام کردند عمل متهمان از مصادیق آدم ربایی است.
بنا به این گزارش، حکم تبرئه پسران جوان از اتهام آدم ربایی نقض و قرار شد تحقیقات درباره این پرونده از سر گرفته شود.