مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران هوای پایتخت را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد.

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

بنابراین گزارش، در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن: پاک(۳۲)،ازن:پاک(۴۴)، دی اکسید نیتروژن: سالم (۵۷)، دی اکسید گوگرد: پاک(۱۸)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: ناسالم برای گروه های حساس(۱۲۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون:ناسالم برای گروه های حساس(۱۱۹) بوده است.